Turi në fabrikë

Magazina

dfsagfd

fsdfg

Punëtori prodhimi

gfsdhgf

tyutut

gdshghgfhg

fgshfdgh

gfdsgdh

Pajisjet e prodhimit

gdfhgjhg

gfshg

gfdshgf

linja e prodhimit

fdsgdf (2)

fdsgdf (1)

fdsgdf (3)

Dërgesa

gdfsgfd